4 czerwca 2020 roku – uroczystości patronalne

14 cze 4 czerwca 2020 roku – uroczystości patronalne

W tym dniu odbyły się uroczystości związane z naszym Patronem – św. Filipem Smaldone. Była to już 12 rocznica nadania imienia oraz 67 rocznica powstania Ośrodka w Olecku. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przez absolwentów: Marlenę Filipkowską, Magdę Palczewską i Ewelinę Piszczak w obecności dyrekcji i pracowników obsługi. Następnie poszliśmy do kościoła pw. NMP Królowej Polski na mszę świętą. We wnętrzu kościoła spotkaliśmy nauczycieli. Niestety ze względu na pandemię, dzieci pozostały w domu. Wybór przez szkołę tak zaszczytnego imienia był bez wątpienia wyrazem szacunku, uznania dla osoby oraz postawy życiowej św. Filipa Smaldone, a także wyznacznikiem wartości jakimi kieruje się społeczność Ośrodkowa – powiedział w swojej homilii ks. proboszcz. Na zakończenie ks. proboszcz pobłogosławił naszą wspólnotę relikwiami św. Filipa Smaldone. Kochane dzieci uważajcie na Siebie i do zobaczenia we wrześniu. Dyrektor – Artur Sobolewski