Aktualności

30 Maj Zajęcia uczniów

W ramach projektu „Równy start w przyszłość” uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olecku, uczestniczą w zajęciach, rozwijających kompetencje i umiejętności kluczowe uczniów. Na zajęciach  czytelniczych uczniowie doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem,  technikę czytania  a także usprawniają  analizę i syntezę słuchowo-wzrokową. Zajęcia historyczne ułatwiają przyswojenie pojęć związanych...

Czytaj więcej

24 październik Rok dla Niepodległej

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”....

Czytaj więcej

26 kwiecień 2 maja święto Dzień Flagi

Zbliża się radosne i patriotyczne święto Dzień Flagi. 2 maja cała Polska manifestuje swoje przywiązanie do biało- czerwonych. To doskonała okazja by przypomnieć jak prezentować barwy narodowe- polską flagę. list-wojewody  ...

Czytaj więcej

04 lipiec Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego nowy poczet sztandarowy przejął obowiązek reprezentowania placówki. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni stypendiami oraz otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Odczytano listy gratulacyjne dla rodziców i pożegnano absolwentów Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3....

Czytaj więcej

02 lipiec Program Wychowawczy

Spis treści Podstawy prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Konwencja Praw Dziecka. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998r., rozdz. V:,. Wychowanie młodego pokolenia". Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z1998, nr 1, poz. 318). Karta Nauczyciela. Statut Ośrodka. Wstęp Wychowanie to jeden podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela - wychowawcy, stanowiący integralną część...

Czytaj więcej

02 lipiec WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW

    PREAMBUŁA Nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku  w dokumencie wewnątrzszkolnego systemu oceniania określili warunki, które mają dopomóc każdemu z nich w procesie obiektywnego oceniania uczniów. Opracowany system oceniania, oparty na przyjętych wspólnie zasadach, ma pomóc nauczycielom i uczniom, a także...

Czytaj więcej

02 lipiec Program profilaktyki

  Cele główne: Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów. Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i ograniczenie niepowodzeń szkolnych. Praca z uczniem z dostosowaniem wymagań edukacyjnych Doskonalenie form współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-opiekuńczą rolę rodziny i placówki. Promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywnych sposobów osiągania satysfakcji osobistej...

Czytaj więcej