Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

06 lip Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy, wybrana została kandydatura

Pani Anny Karpiuk, zam. 19-400 Olecko.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymagania formalne podane w ogłoszeniu Dyrektora Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Olecku. Posiada doświadczenie, wiedzę, predyspozycje i tym samym daje gwarancję samodzielnego oraz należytego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Skan informacji o wynikach naboru:

informacja o wynikach naboru na stanowisko