Komunikat Drodzy Uczniowie i Rodzice !!

24 marzec Komunikat Drodzy Uczniowie i Rodzice !!

Olecko, 24.04.2020r.

Komunikat Drodzy Uczniowie i Rodzice !!

Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymaga od Nas wzajemnego zrozumienia i współpracy.

W związku z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej, które wejdzie w życie z dniem  25.03.2020 r. mówiącym o szczególnych rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W rozporządzeniu tym  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość, możliwość oceniania
i klasyfikowania uczniów.

W związku z tym informuję:

 1. Ośrodek będzie nadal zamknięty do 10 kwietnia 2020 roku.
 2. Zajęcia będą się odbywały w sposób zdalny z wykorzystaniem:
  1. dziennika elektronicznego
  2. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodręczniki.pl
  3. materiałów dostępnych na stronach internetowych (wybranych przez nauczycieli)
  4. materiałów prezentowanych w programach telewizji i radiofonii.
  5. Innych niż wymienione – wskazanych przez nauczyciela

Informuję państwa, że wszyscy nauczyciele i specjaliści Ośrodka podjęli zdalną pracę z uczniami – zgodnie z tygodniowym zakresem treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas. Zostali oni zobowiązani do kontaktu ze wszystkimi uczniami i rodzicami, przekazywania wiedzy, oceniania i informowania Państwa o postępach ucznia w nauce.

Koordynatorem pracy zdalnej jest wychowawca klasy.

Poprzez kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielem prowadzącym przedmiot macie Państwo możliwość konsultowania wszystkich spraw związanych ze zdalnym nauczaniem, zadawania pytań, rozwiązywania wątpliwości.

Informuję również, że specjaliści Ośrodka (psycholog, pedagog, logopeda i inni) są do Państwa dyspozycji, można się do nich zwracać ze wszystkimi problemami i oczekiwać pomocy.

Prosimy Państwa o przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania, przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Proszę również zwrócić uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki pracy podczas wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Dziękuję Państwu za duże zaangażowanie. Dla nas wszystkich jest to nowe wyzwanie i wszyscy musimy sobie poradzić z realizacją nauki na odległość. Będziemy się starać uwzględnić potrzeby i możliwości naszych uczniów,  a także służyć wsparciem i pomocą na miarę naszych możliwości.

Proszę przeglądać   stronę internetową ośrodka oraz ośrodkowy profil Facebook.

Życzę  dużo zdrowia i spokoju w tych niespokojnych czasach

Artur Sobolewski – dyrektor ośrodka