Organizacja roku szkolnego

Rok szkolny 2016/2017 będzie trwał od 01 września 2016 roku do 23 czerwca 2017 roku

Zajęcia dydaktyczne dziela się na dwa semestry

Semestr pierwszy trwa od 01 września 2016 roku do 05 lutego 2017 roku

Semestr drugi trwa od 06 lutego 2017roku do 23 czerwca 2017 roku