Program „Aktywna tablica”

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, w roku 2019 Specjalna Szkoła Podstawowa nr 5 została wyposażona w dwa monitory interaktywne o przekątnej ekranu 65 cali. Całkowity koszt wyposażenia wyniósł 17500 zł, z czego 3500zł stanowiło wkład własny finansowy placówki.

Zakupione monitory przyczyniły się do jakościowej zmiany sposobu uczenia:

  • dzięki funkcjonalności połączenia monitora z innymi urządzeniami, uczniowie współpracują przy wspólnych projektach oraz ćwiczeniach interaktywnych;
  • dla grona pedagogicznego zorganizowane zostały szkolenia on-line poświęcone funkcjonalnościom monitorów interaktywnych oraz sposobom wykorzystania tej pomocy w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a także propozycjom aplikacji i rozwiązań, zwiększających efektywność procesu edukacyjnego;
  • monitory są wykorzystywane w szeroko rozumianym procesie dydaktycznym – pracę z urządzeniem podejmuje szerokie grono pedagogiczne;
  • nauczyciele, którzy pracują z wykorzystaniem pozyskanych środków przygotowują zadania i ćwiczenia interaktywne, dostosowane do potrzeb uczniów w pracy grupowej i indywidualnej codziennego nauczania;
  • w czasie zajęć prezentowanie nowych treści, sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się z wykorzystaniem monitora interaktywnego;
  • zarówno w edukacji wczesnoszkolnej jak i w klasach starszych uczniowie korzystają z ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych oraz tworzą animacje i prezentacje;
  • efekty samodzielnej pracy uczniów prezentowane są z wykorzystaniem TIK.

Dostęp do Internetu ułatwił uczniom przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje.

Pozyskane pomoce dydaktyczne poprzez wizualizację i interaktywność służą wsparciu procesu dydaktycznego uczniów. Monitory nie wymagają kalibracji, są proste w obsłudze i bardzo dobrze sprawdzają się w nasłonecznionych i jasnych salach lekcyjnych, co ułatwia przekazywanie wiedzy. Dodatkowe wyposażenie pozwoliło w sposób pełniejszy, bardziej aktywny i zaangażowany pracować na lekcjach. Praca z monitorami pozytywnie wpłynęła na koncentrację i współpracę między uczniami.

W ramach Sieci Współpracy został nawiązany kontakt ze Specjalną Szkołą Podstawową nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku. Nauczyciele obu placówek wymieniają się doświadczeniami i pomysłami na wykorzystanie nowej technologii podczas zajęć.

 

Scenariusze:

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK 1

Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK 2

Scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK