Rekrutacja

TO SZKOŁA, KTÓREJ SZUKASZ!

Masz problemy w nauce, w funkcjonowaniu w grupie, problemy zdrowotne – to masz szanse na sukces, gwarantujemy optymalne warunki rozwoju i pomoc specjalistyczną!

Przyjmujemy do szkoły dzieci i młodzież niesłyszącą, słabo słyszącą i niepełnosprawną intelektualnie (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym), w wieku od 6 roku życia i młodzież do 24 lat. Rekrutacja trwa przez cały rok.

ZAPEWNIAMY:

  • Naukę w zespołach do 8 osób w klasie i doświadczoną kadrę specjalistów,
  • Stałą opiekę medyczną, rehabilitacyjną, logopedyczną, psychologiczną,
  • Wsparcie doradcy zawodowego, dodatkowe kursy i szkolenia,
  • Zróżnicowana formę zajęć dydaktycznych i rozwój zainteresowań sportowych,
  • Korzystanie z bogato wyposażonej bazy dydaktycznej,
  • Co pół roku stypendia dyrektora za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  • Bezpłatny internat i możliwość zwolnienia z opłat za wyżywienie,
  • Co miesiąc stypendium przyznawane przez Fundację „Olecko bez Barier”.