Wybory do Rady Samorządu Szkolnego

22 paź Wybory do Rady Samorządu Szkolnego

25 września 2019r. był ważnym dzniem dla naszej społeczności. W dniu tym wybraliśmy przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego.