Przetargi

14 sierpień ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: OSW.081.6.1.2017                                                                                Olecko, 11 sierpnia 2017 r.   Dotyczy: wyboru dostawcy na zapytanie cenowe nr OSW.081.6.1.2017 z dnia 31.07.2017 r. pn. dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz wyposażenia dydaktycznego na potrzeby projektu "RÓWNY START W PRZYSZŁOŚĆ”.   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.   W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia...

Czytaj więcej

31 lipiec Zaproszenie do składania ofert cenowych

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. F. Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko email: osw_gluchych_olecko@poczta.fm tel. (87) 520 30 62 fax: (87) 520 30 63 e-mail: projekt.osw@wp.pl    Znak sprawy: OSW.081.6.1.2017                                                                                                  Olecko, 31.07.2017 r.    Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro NETTO                  W związku z prowadzonym postępowaniem o...

Czytaj więcej

29 grudzień Informacja o wynikach zapytania o cenę na dostawę węgla i oleju opałowego.

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS Jacek Suchocki ul. Miodowa 1 16-400 Suwałki Węgiel 1 tona węgla orzech: 415,00   netto 95,45 VAT 510,45  brutto 16.600,00    wartość netto 20418,00 wartość brutto 1 tona miału: 279,00     netto  64,17  VAT           343,17 brutto 83.700,00   wartość netto 102951,00 wartość brutto wartość ogółem netto - 100.300,00 wartość ogółem brutto - 123.369,00 Oferta nr 2 AUTO-MYJNIA Hurtowa i...

Czytaj więcej