Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy, wybrana została kandydatura Pani Anny Karpiuk, zam. 19-400 Olecko. Uzasadnienie wyboru: Kandydatka wybrana na stanowisko objęte naborem spełnia wymagania formalne podane w ogłoszeniu Dyrektora Ośrodka...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dokumentacja konkursowa do pobrania w załącznikach. klauzula kandydat do pracy klauzula zgody na przetwarzanie danych kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien oświadczenie_o_niekaralnościb oświadczenie_o_zdolności_do_czynności_prawnych_183_2018 Scan...