Aktualności

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół...

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19

21-05-2020   ZARZĄDZENIE nr 12/2020 z dnia 21 maja 2020r. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych św. Filipa Smaldone w Olecku w sprawie wprowadzenia w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo...